Henrik SalamonHenrik Salamon sitter i Judiska Församlingens styrelse och har varit aktiv i judiska förening och församlingslivet sedan många år tillbaka. I församlingens styrelse ansvarar han för information och medlemsvård. Har varit ansvarig för en rad insamlingar inom församlingen och är nu på uppdrag av Stiftelsen Judaica ansvarig för insamlingsarbetet för Bajit huset.

Session: Bajit och den judiska framtiden i Stockholm

Efter år av planering byggs äntligen ett nytt hus för den judiska gruppen. I huset skall Hillels alla verksamheter finnas. Men Bajit skall inte bara vara en skola, utan en byggnad där det judiska skall kunna uttryckas på många olika sätt. Det kan vara i form av mat, musik, diskussioner, utställningar och fester, men vem är huset egentligen för? För de aktiva judarna, för judar som lever i periferin, för den icke judiska publiken som är intresserad av det judiska?

Panelsamtal med husets arkitekt Alexander Wolodarski, Bajits ordförande Mikael Kamras, Judiska Församlingens generalsekreterare Ingrid Lomfors med Henrik Salamon som moderator.