Kolya teaches Yiddisch in New York.

Sessionstitel: Läromedel för Jiddisch

Presentatör(er): Nikolai Borodin, Ricky David, Paula Grossman

Sessionsbeskrivning:

60 min: