Dina har studerat internationella relationer och socialantropologi i USA och har sedan sin ankomst till Sverige engagerat sig i integrationsfrågor gällande muslimer och andra minoritetsgrupper i det svenska samhället. Hon jobbar som internationell ungdomskordinator för projektet “Tillsammans för Sverige” där hon vidgar och förstärker det internationella ungdomsnätverket/engagemanget när det gäller dialog kring religion och kultur bland ungdomar.

Session 1: “Tillsammans för Sverige”- Religion som möjlighet och ej som problem i samhället

Vi lever i ett globalt samhälle. Folkomflyttningar och migration har lett fram till att Sverige idag är ett pluralistiskt samhälle där olika religioner lever sida vid sida. De senaste åren har spänningarna mellan olika grupper i samhället ökat. Det finns en rädsla för ”den andre” som grundar sig i en okunskap om andras kulturer, traditioner och religioner. Främlingsfientlighet har blivit en del av den politiska vardagen på olika nivåer i samhället och religion framställs ofta som något hotfullt. ”Tillsammans för Sverige” är ett nytt projekt som tar upp frågor om identitet, livsåskådning, mångkulturalism, och vad det betyder att vara religiös i ett modernt/sekulärt samhälle. Projektet riktar sig främst mot ungdomar och försöker skapa en mötesplats där ungdomar med olika bakgrunder kan komma för att utbyta tankar, erfarenheter, och ideer kring sitt samhälle.  Denna föreläsning handlar om hur vi försöker nå våra unga, vad vi hoppas på att åstadkomma, och vad vi har uppnått hittills. Alla är hjärtligt välkomna!

Session  2: Prophets in Islam: Holy or wholly human?

Muslims comprise 1.5 billion of the world’s population and belong to the world’s fastest growing religion. The statement  “Islam is a religion of peace and Muslims follow the path of peace” pervades our international media, our communities, our classrooms, and work places. And yet, many observe with confusion as Muslim extremists burn down buildings, flags, and embassies each time the Prophet Muhammad is negatively portrayed in a cartoon or movie. If Prophet Muhammad is indeed the Prophet of Peace, why do his people react so un-peacefully and aggressively each time he is dishonored? What lies behind these strong emotions? This lecture will briefly touch upon the significance of prophecy and what it means to be a prophet in Islam. But most importantly it will touch upon the significance that Prophet Muhammad holds for Muslims and his message to the world.