Adam Cwejman arbetar halvtid som ansvarig för tankesmedjan Timbros integrationsprojekt och frilansar även som skribent. Han har en fil. kand i internationella relationer och skriver sin masteruppsats i europakunskap om främlingsfientliga partier i Östeuropa. Tidigare har han arbetat som förbundsordförande för liberala ungdomsförbundet och har en bakgrund inom Folkpartiet. Som politiker har han varit aktiv i frågor som rör migration, kultur, identitet och samhällsgemenskap.

Session: Den icke judiska juden: om judisk identitet på marginalen

Titeln på samtalet anspelar direkt på en artikel den berömda marxistforskaren Isak Deutscher skrev om sin relation till det judiska. Som många av sin tids socialistiska judar var relationen till det judiska komplicerad för Deutscher, inte sällan konfliktfylld. Det här är ett samtal om judisk identitet på marginalen, om hur det är att behålla sin judiska identitet i ett ickejudiskt samhälle och om hur globalisering och sekularisering både är ett hot och en möjlighet för den judiska identiteten. Förhoppningsvis finns det möjlighet att både plocka upp ett par historiska trådar och försöka anknyta till situationen för judar under 2000-talet i Sverige.