Kim Lichtenstein är sedan 2003 rektor för Hillelskolan i Stockholm. Kim har tidigare även varit engagerad inom judiskt föreningsliv framförallt via Makkabirörelsen, Änglagård och Glämsta.

Sessionstitel: Bajit – en svår förlossning?

Presentatör(er): Kim Lichtenstein, Noa Hermele, Pratik Vithlani, Gabriel Urwitz, Moderator: Bo Albertsson

Sessionsbeskrivning: Hur ofta bygger vi diasporajudar i Europa nya hus att bedriva verksamhet i?  Hur ofta bygger svenska judar nytt? Ytterst sällan, men just nu, detta år, året 2015/2016 slås dörrarna till det nya Bajit upp! Bajit är huset, hemmet som ska sjuda av allsköns verksamhet – en plats för formell- och informell judisk utbildning, för förenings-, kulturverksamhet samt för cafe och pub. Vägen hit har varit lång, svår och krokig. Den har varit beströdd med allehanda stötestenar, tistel och törnen, men nu är vi är nästan framme! Kom och lyssna på en spännande diskussion mellan Bajitprojektets huvudaktörer, om hur de planerar att tillsammans ta huset i besittning och där förverkliga allas våra drömmar.

60 min