92-åriga Hedi Fried är en av de sista överlevande från Förintelsen som är vid liv och fortfarande orkar berätta om sin mirakulösa flykt från två olika koncentrationsläger. Hon fick sitt tidiga vuxenliv sönderslaget av Adolf Hitler och andra världskriget,förlorade sina föräldrar och kom till Sverige som flykting 1945. Många har hört hennes historia, inte minst tusentals elever i skolor runt om i Sverige.

Sessionstitel: Hédi Frieds testamente

Presentatör(er): Hédi Fried, moderator Henrik Frenkel

Sessionsbeskrivning: 92-åriga Hedi Fried är en av de sista överlevande från Förintelsen som är vid liv och fortfarande orkar berätta om sin mirakulösa flykt från två olika koncentrationsläger. Hon fick sitt tidiga vuxenliv sönderslaget av Adolf Hitler och andra världskriget, förlorade sina föräldrar och kom till Sverige som flykting 1945. Många har hört hennes historia, inte minst tusentals elever i skolor runt om i Sverige. Nu undrar Hédi Fried varför rasismen åter sprider sig i ett samhälle som är rikare än någonsin? Varför lär vi oss inte av vår egen historia? Blir det hennes testamente till eftervärlden?

45 min

Spår: Judiskt Liv