Lars Dencik f. 1941 som son till judiska flyktingar från Tjeckoslovakien. Han är professor i socialpsykologi och forskar om den samhälleliga moderniseringens betydelse för individer, grupper och sociala relationer – bl a svenska judars levnadsvanor och attityder samt judars upplevelse av antisemitism i dagens Europa. Lars Dencik ingår i redaktionsrådet för tidskriften Judisk Krönika och i The Academic Board of Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Stockholm. Han är styrelseledamot för forskarnätverket Judarnas Historia i Sverige, ingår i den internationella forskargruppen för projektet ‘Perceptions and Experiences of Antisemitism among Jews in selected EU Member States’ vid European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) och Research Fellow vid Institute for Jewish Policy Research (JPR) i London samt expertledamot den Statens offentliga utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande intolerans A 2011:02. Lars Dencik har bl a publicerat: Judendom i Sverige. En sociologisk belysning. Uppsala: Swedish Science Press 2005. Judiskt liv i Sverige – identitet, levnadsvanor och attityder bland medlemmarna i de judiska församlingarna i Sverige vid ingången till 2000-talet. Stockholm: Judiska Centralrådet, 2007. (Tillsammans med Karl Marosi). Diasporans dialektik: om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten i Socialvetenskaplig tidskrift Nr. 3 – 4, 2009. Mänskliga rättigheter ur judendomens perspektiv i Mänskliga rättigheter och religion (Dan-Erik Andersson och Johan Modée [red.]) Lund: Liber Förlag, 2011.Den judiska integrationsvägen i Sverige: från mosaiskt majoritetskramande till judiskt minoritetsmedvetande i Uppsala Multiethnic Papers (Helmut Müssener och Per Jegebäck [red.]) Uppsala Universitet 2011.

Session 1: En europeisk judisk intellektuell: Walter Benjamin

Europas kulturliv före Förintelsen befolkades av många judiska intellektuella. Vad gör någon till en euroepisk judisk intellektuell? Frågan belyses med kulturteoretikern Walter Benjamin som exempel.

Session 2: Judars upplevelse av antisemitism i dagens Sverige och Europa

EUs organ för mänskliga rättigheter genomför en undersökning av judars upplevelser och erfarenheter av antisemitism i nio medlemsstater. Lars Dencik som ingår i projektets forskargrupp redovisar några preliminära resultat från denna undersökning.