Jovan Rajs, professor i rättsmedicin emeritus

Val av läkaryrket ingår också i judisk tradition. Det finns gott om judiska psykiatriker, invärtesmedicinare, onkologer och gynekologer. Men judiska rättsläkare hör till de kuriosa. Jovan Rajs är en judisk läkare som med tiden blivit professor i rättsmedicin vid Karolinska insitutet. Ett annat kuriosum i sammanhanget är att han är den ende i sin familj som fick överleva Förintelsen.  Och så ägnar han sitt yrkesliv till problematiken kring dödens mysterier.
Jovan Rajs berättar om sitt yrkesval, om fascination av ämnet, om kopplingen rättsmedicin – Förintelse och, framför allt, om kopplingen mellan rättsmedicin och judisk etik. Efter pensioneringen skrev han ett antal böcker av vittneslitterär  karaktär, där just dessa kopplingar är en genomgående röd tråd.
Han frågas ut av sin fru Dina som har en viss erfarenhet i sammanhanget  genom att vara gift  med Jovan i 52 år.