Bo kommer från Småland från ett mindre samhälle mellan Värnamo och Gnosjö. En miljö som präglades av småföretagare och frireligiösa församlingar. Han har under studietid och karriär bott och arbetat i Sverige, Storbritannien, USA och Österrike i större svenska och amerikanska företag. Efter att 2005 lämnat den Svenska Kyrkan har han valt att inte tillhöra något trossamfund. Under barnens studie på Hillel Skolan har han suttit i Skolstyrelsen.

Session: Att leva i ett blandäktenskap

Det har blivit allt vanligare att judar i Sverige lever i blandäktenskap. Så hur går det på ett rent praktiskt plan, med alltifrån kosher till shabbes, med Glämsta till högtider i synagogan? Frågorna som möter par i blandäktenskap kanske förändras och fördjupas under en relation, från det mer praktiska och traditionella till ideologi och politik. Hur förhåller sig par i blandäktenskap till frågor om alltifrån antisemitism, Förintelsen till synen på Israel