I nästan fyrtio år har Jan arbetat som dramaturg och översättare. Tillsammans med regissör, scenograf, musiker, ljussättare (ljusdesigner)  har han varit med om att förbereda uppsättningarna. Han har följt repetitionerna, fört loggbok, varit regissörens ”sparringpartner ”eller ”tredje öga”. Kort sagt kallas han för föreställningsdramaturg. Lustfyllt är det och lustfyllt har det varit! Hans intresse för den judiska kulturen har avspeglat sig i de föreställningar han under åren har jobbat med. Han har arbetat med ett svenskt uruppförande av Brundibar. Efter det arbetade han med musikalen Spelman på taket. Dessförinnan hade han tillsammans med andra nosat på Dibbuk. Senast har Jan på uppdrag av Malmö Stadsteater, Förintelsens Ögonvittnen, Forum för levande historia och Malmö kommun gjort tre intervjuer med överlevande. Utifrån dem har han skrivit monologer som tre av Stadsteaterns skådespelare nu spelar på skolor i hela Skåne.

 Session:

Vi ska göra underverk! – ett samtal om den radikala jiddischspråkiga Judiska teatern i Moskva
Jag ska nu bli er ciceron i den rätt okända  ryskjudiska statliga jiddischteaterns värld. Den var radikal både innehållsmässigt och formmässigt. Min förhoppning är att vi ska upptäcka en ny, okänd repertoar som är sprungen ur en gammal tradition.