Sedan slutet av 70-talet har Roland Loefler arbetat med rådgivning och utveckling för ledare och ledningsteam inom främst mångkulturella företag, men också skolor och andra organisationer, även judiska. Verksamheten bedrivs i Sverige och övriga Europa. Roland kommer att resonera om vad som gör rådgivning meningsfull och beskriva några av våra vanligaste misstag vid rådgivning. Sedan går han in på frågan om judisk rådgivning; vad det kan vara och hur den kan skilja sig från annan rådgivning. I mitten av 70-talet var Roland under fem år verkställande ansvarig för Centret, Zionit, Solidaritetskommittén för Israel och den judiska säkerhetskommittén.

Sessionstitel: MA NISTANA OM EITZES – (Hur) skiljer sig judisk rådgivning från andra råd ?

Presentatör(er):  Roland Loefler

Sessionsbeskrivning:

60 min