Uppvuxen i Malmö,är förespråkare för mångfald och hur man motverkar utanförskap

Om Siavosh Derakhti är framtiden kan vi känna oss lugna. Han gjort mer för att motverka rasism och antisemitism än vad de flesta gör under en livstid. När Obama var i Sverige var Siavosh den enda presidenten bad om att få träffa.

Siavosh Derakhti har genomgått en personlig resa som uträknad, med besvärlig skolgång och utanförskap. Det är därför viktigt för honom att engagera sig i samhället och att vara en god förebild. Han arbetar därför för att sprida demokrati och slår ett slag för alla människors lika värde. Siavosch arbetar med barn & ungdomar i både kommunal och privat regi. Han har mångårig erfarenhet i arbete som barn- & ungdomsledare, mentor, kontaktperson och ungdomscoach.

Sessionstitel: Seeds of peace

Presentatör(er): Petra Kahn Nord, Mohammed Mouaid, Siavosh Derakhti moderator Anna Lidbom

Sessionsbeskrivning: Ung Dialog – a Seeds of Peace Programme är en organisation som anordnar läger för ungdomar från muslimska och judiska grupper i Sverige. Där får unga möta andra unga, diskutera, sporta, spela teater, och bygga relationer Dialog har som övergripande syfte att bekämpa antisemitism och islamofobi i Sverige genom att förena samtal om alla frågor, även de som är känsligast med sport och umgänge. 60 min

60 min

Spår: Poltik