Peter SteinPeter Stein är nationalekonom och VD för konsultföretaget Stein Brothers AB. Han är en ledande expert på Afrikas och Mellanösterns ekonomier. Stein Brothers AB utför omvärldsanalyser åt svenska och utländska företag. Peter Stein har också haft uppdrag för OECD. Han är flitigt anlitad expertkommentator i svenska och internationella media. 

Session: Fred i Mellanöstern: drivkraft för ekonomisk utveckling i regionen

Handel och företagande är nödvändiga förutsättningar för ekonomiskt och socialt välstånd. Mellanöstern är en region där konflikter och krig hindrar länderna från att ta vara på de möjligheter till fredlig samlevnad och tillväxt som fri handel kan skapa. Vad skulle fred i regionens olika konflikter kunna betyda för att skapa ekonomisk och social utveckling till glädje för alla medborgare i regionen? Vilka är möjligheterna, riskerna och utmaningarna?