Nachman, Rabbin och ämneslärare, examen från Harry Fischel institute for talmudic studies samt från Uppsala universitet. Arbetar som lärare i matematik vid Fryshusets gymnasium. Gift och pappa.

Sessionstitel: Hur smarta är ateisterna egentligen?

Presentatör(er): Isak Nachman

Sessionsbeskrivning: Teodicéproblemet inom judendomen.

60 min

Spår: Kultur

 

Sessionstitel: Vad skiljer Haman i purimberättelsen från Antiyochus i chanukkaberättelsen

Presentatör(er): Isak Nachman

Sessionsbeskrivning: [●]

45 min

Spår: Text