Noa Hermele är biträdande rektor på Paideia – the European Institute for Jewish Studies in Sweden. Noa har en magister i matematik, filosofi och pedagogik och har läst judiska studier på Paideia. Noa var med och grundade Nätverket för Sveriges multireligiösa guider och tog initiativet till att starta en studiegrupp för interkulturella familjer under våren 2011.

Session:

Scener ur ett blandäktenskap
Ett samtal om familjen, tro och vardag i interkulturella familjer. Vilka frågor ställs vi inför när en jude och en icke-jude bildar familj? Och vilka frågor ställer vi till den judiska religionen och den judiska församlingen? Medverkande är både de som lever med dessa frågor och de som jobbar med frågorna: Irene Lopez, Samuel Sjöblom, David Lazar och Lasse Dencik. Moderator: Noa Hermele