Läkare och instruktör i Mindfulness MBSR, en evidensbaserad metod som på svenska kallas “sinnesnärvaro” eller att medvetandegöra här och nu. Hennes intresse för att kombinera traditionell västerländsk vård och österländska metoder föddes under en tid då hon bodde i Asien. Hon är även en hängiven limmudnik som varit med och ordnat Limmud Stockholm sedan starten.

Session: Finn lugnet på Limmud

Mindfulness är ett sätt att fokusera på nuet. Genom olika övningar fokuserar man på närvaro och avskärmar tankar och oroligheter som kan påverka vardagen negativt. Testa därför mindfulness för att få en större Limmudupplevelse under dagen. I hennes session kommer vi att prova på mindfulness genom praktisk övning utformad av Jon Kabat-Zinn judisk professor emeritus och grundare av Stress Reduction Clinic och the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society på  University of Massachusetts Medical School. Låter det spännande? Då syns vi där!