Samuel Sjöblom är utbildad projektledare på Kaospiloterna i Danmark och arbetar idag som verksamhetsledare på Fanzingo, ett mediehus i Alby, Botkyrka, som arbetar förändringsprojekt som sätter unga och medier i fokus. Samuel har också arbetat som ledare och platsansvarig på Glämsta under många somrar. Samuel bor och verkar i Stockholm.

Session:

Scener ur ett blandäktenskap
Ett samtal om familjen, tro och vardag i interkulturella familjer. Vilka frågor ställs vi inför när en jude och en icke-jude bildar familj? Och vilka frågor ställer vi till den judiska religionen och den judiska församlingen? Medverkande är både de som lever med dessa frågor och de som jobbar med frågorna: Irene Lopez, Samuel Sjöblom, David Lazar och Lasse Dencik. Moderator: Noa Hermele