Karl Kjäll kopiaKarl Kjäll har tillsammans med Sarah Schulman skrivit och illustrerat barnboken “Nöten” som är en av få svenska barnböcker som skrivits på jiddisch och kommer att ges ut under hösten 2015. Karl kommer att tala om hur författarparet tänkt att historia, bilder och språk ska samspela för att skapa intresse för jiddisch hos en ny generation.”

Sessionstitel: Nöten – en barnbok på Jiddisch

Presentatör(er): Karl Kjäll, Tomas Woodski

Sessionsbeskrivning: Karl Kjäll har tillsammans med Sarah Schulman skrivit och illustrerat barnboken “Nöten” som är en av få svenska barnböcker som skrivits på jiddisch och kommer att ges ut under hösten 2015. Karl kommer att tala om hur författarparet tänkt att historia, bilder och språk ska samspela för att skapa intresse för jiddisch hos en ny generation.”

60 min