Paulina Neuding är jurist och chefredaktör för Neo och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida. Hennes intervju med Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu rönte stor uppmärksamhet I våras, både i Sverige och internationellt. Hon är medgrundare till Freedom Rights Project, ett projekt för att studera vad som har gått fel i kampen för mänskliga rättigheter och hur det i sådant fall kan åtgärdas.

Session: Freedom Rights Project

Freedom Rights Project är ett projekt för att studera vad som har gått fel i kampen för mänskliga rättigheter och hur det i sådant fall kan åtgärdas. Från att uppmärksamma diktaturers försök att snedvrida mänskliga rättigheter till att endast handla om sociala frågor, till FN:s bristande stöd för yttrandefrihet i ljuset av olika hädelselagar som förs fram av gulfstaterna, arbetar Freedom Rights Project för att höja nivån i debatten om mänskliga rättigheter för att därmed höja vikten av mänskliga rättigheter.