Pia är född i Köpenhamn i en traditionell judisk familj. Hon har under hela sin uppväxt pendlat mellan sin familj i Köpenhamn och Stockholm där morföräldrarna fanns. Hennes syster är gift med en judisk man och lever ett judiskt liv i Köpenhamn. Tillsammans med Bo har hon två flickor som bägge har gått på förskolan och lågstadiet på Hillel Skolan. Pia är medlem i Stockholms Judiska Församling.

Session: Att leva i ett blandäktenskap

Det har blivit allt vanligare att judar i Sverige lever i blandäktenskap. Så hur går det på ett rent praktiskt plan, med alltifrån kosher till shabbes, med Glämsta till högtider i synagogan? Frågorna som möter par i blandäktenskap kanske förändras och fördjupas under en relation, från det mer praktiska och traditionella till ideologi och politik. Hur förhåller sig par i blandäktenskap till frågor om alltifrån antisemitism, Förintelsen till synen på Israel