39 år från Stockholm. Studier vid bl.a. Jewish Theological Seminary, KTH, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm. Ledare för Freudenthal Yiddish Orchestra och Freudenthal Klezmer Band. Freudenthal har under de senaste 11 åren utforskat mötet mellan jiddishkulturen och modern jazz. Detta har resulterat i succéshowen ”Who’s afraid of the Big Band Jews?” på Mosebacke Etablissement, ”Monsters of Klezmer” på Nalen  samt konserter i såväl Sverige som utlandet. Har arbetat med judisk utbildning i Stockholm under de senaste 12 åren på Vasa Real, Glämsta m.m. Arbetar idag deltid inom Judiska Församlingen som ansvarig för judisk kompetensutveckling och deltid på Vasa Real, judiska högstadiet.

Sessions:

Judendom från åker till synagoga
Torans beskrivning av de tre vallfartsfesterna skildrar samtidigt judendomens utveckling från en agrar folkreligion till den historiska monoteism vi har idag. Studera tillsammans torans text och utforska hur vallfartshelgerna skiftar från att ha varit rena skördehögtider till att beskriva vår historia och vår identitet.

Judisk origami
Judisk kultur via japansk pappersvikning – i sanning ett mångkulturellt projekt. Vi lär oss grundläggande viktekniker och några enkla modeller baserade på judiska temata. För de som vill går jag igenom lite mer avancerade vikningar. Vik lite tid för det judiska!

Förintelsen är över, vi måste resa oss ur dess aska. Eller?
Avram Burg är fd. talman för Knesset, kabinettsledamot, ordförande för World Zionist Organization och för Jewish Agency. I sin bok The Holocaust is Over, We Must Rise From its Ashes från år 2007 utvecklar han en kritik mot den centrala betydelse han menar Förintelsen fått i vårt judiska narrativ. Han menar att Förintelsens roll som fundament i modern judisk identitet har gett oss en felaktig och osund bild av historien, oss själva och världen omkring oss. I boken förordar Avram Burg en väg framåt i vilken vi, utan att glömma eller förminska lidandena under andra världskriget, går vidare och söker ”ett liv i tillit, inte en verklighet bestående av ändlöst trauma”. Sessionen syftar till att diskutera Avram Burgs tes ur ett svenskt-judiskt perspektiv. Sessionen inleds med tre kommentarer: Berättarens – Mattias Schain, lärarens – Alexander Freudenthal och journalistens – Anneli Rådestad.