Anita Goldmans författarskap har alltmer kommit att fokusera på undersökandet av en andlig livshållning, i böcker som Guds älskarinnor (2005), Ljusbärarna, Människor som väljer glädje (2008) samt den flerfaldigt prisbelönade Om jag så måste resa till Los Alamos (2009).
Anita Goldman har levt många år i Israel, varifrån hon skrivit många kulturartiklar samt flitigt deltagit i radio, TV och dagspress.
Samtliga Anita Goldmans böcker anknyter till judisk och israelisk kultur och samhälle: Våra bibliska mödrar och Den sista kvinnan från Ur behandlar Biblens kvinnosyn, Orden som brändes skildrar den Talmulärda Beruriah, Stenarnas döttrar och  Snäckans sång. En bok om kvinnor och krig skildrar den palestinsk-israeliska konflikten utifrån ett personligt och kvinnligt perspektiv,  Rita Rubinstein åker tunnelbana i den bästa av världar och Mållös skildrar judiskt liv i ett samtida Sverige och Jag bor bredvid paradiset är ett urval av Anita Goldmans många tidningsartiklar och krönikor i rikstäckande svensk dagspress kring den palestinsk-israeliska konflikten samt frågor om godhet, ondska ochkrig.

Session:

Mystik i Förintelsens Skugga
Författaren Anita Goldman talar med utgångspunkt från Etty Hillesums texter och liv om bärkraften i en mystik livshållning.