Lene Rachel Andersen, (f. 1968), författare, filosof och förläggare. Har studerat ekonomi och (kristen) teologi i Köpenhamn samt tv-produktion och judendom i USA.

Session 1: Abraham – ständig inspiration från bronsåldern

Hur kommer det sig att berättelsen om en fyra tusen år gammal nomad fortfarande ger mening? Hälften av jordens alla människor bekänner sig till en abrahamitisk religion. Vad är det i berättelsen om Abraham som är så revolutionerande och framåtsyftande att vi fortfarande kan relatera till den? Hade västvärlden och våra moderna samhällen överhuvudtaget funnits utan Abraham?

Session 2: Achievements and challenges for the future for Jewish life in the Nordic region

Antisemitism och assimilation – sådan har hotbilden mot judar beskrivits i århundraden. Är detta fortfarande riktigt, eller finns det andra hot, såväl interna som externa, som vi brottas med idag och som är viktigare att förstå? Sitter vi fast i en nedåtgående spiral eller är saker och ting bättre än vad vi tror fast annorlunda än vad vi är vana vid att det ska vara? Dessa frågeställningar och fler kommer vi att utforska när vi diskuterar de judiska församlingarnas roll i Norden i dag.

Sessionen hålls på engelska