Bernt-Her..Bernt Hermele är författare och taxichaufför, som nyligen utkom med boken ”Firman Bonnier – Sveriges mäktigaste mediesläkt”. Hermele har tidigare jobbat som journalist i över 30 år, varav 15 år som Bonnier-anställd, bland annat som chefredaktör
på Veckans affärer.

Session 1: Bonnier och det judiska spöket

Hur mycket Bonniers än har anpassat sig till Sverige och svenskarna, döpt sina barn, skickat de till överklassens internatskolor, umgåtts med Kungen, så fortsätter Bonniers att vara sinnebilden för den girige juden med ambitioner till världsherravälde, enligt ett flertal rasistiska hatsajter. Anklagelser som regelbundet haglar över släkten än i dag. Hur blev det så? Och även bland många judar och andra som har ett positivt förhållningssätt till det judiska finns det förväntningar på att släkten Bonnier ska uppvisa ett särskilt engagemang för det judiska och Israel. Varför då? Andra söker efter något specifikt judiskt som förklaring till släktens oerhörda affärsmässiga framgångar under 200 år av bokförläggeri och utgivning av tidningar. Och även inom släkten Bonnier har det judiska
spökat upprepade gånger, något som man griper efter när delägarna anklagas för skattefusk eller i samband med arvstvister. Hermele gräver bland gamla religiösa vanföreställningar och hittar en del oväntade

Yvonne Rock är Moderator.
svar.