Läkare. Författare. Översättare.

 

Sessionstitel: Gud i Odessa och Satan i Paris

Presentatör(er): Salomon Schulman

Sessionsbeskrivning: Hur boken “Gud i Odessa…” kom till (tidvis rätt roligt)

45 min

Spår: Jiddisch

 

Sessionstitel: When, where will IT take place?

Presentatör(er): Salomon Schulman

Sessionsbeskrivning: Jiddisch efterkrigslitteratur – (systematik, problematik, tragik

45 min

Spår: Jiddisch