Sascha Lazar är född i Amsterdam, Holland 1961. Flyttade till Israel 1979. Gift med David Lazar, 5 döttrar. Studerade och jobbade  på Shaare Zedek sjukhuset  i Jerusalem. Flyttade till Sverige i december 2010. Har skrivit om bön och andlighet  som  medel för healing och om andlighet inom  vården  i Sverige.

Session 1: Andlighet inom vården; judiska och svenska synpunkter.

Vi kommer att diskutera judiska källor om vården i livets slutskede och jämföra dem med den svenska vården och andliga omsorgen vid livets slutskede.