Hedvig Larsson har examen i kulturvetenskap vid Uppsala universitet, med ämnena antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och religionshistoria. Efter studier vid Stockholms universitet och arbete som bland annat journalist valde hon att fördjupa sig i ämnet religionshistoria. Detta ledde fram till att hon avlade en teologie doktorsexamen i religionshistoria genom att disputera på en avhandling med titeln “Jews and Gentiles in Early Jewish Novels”. Hon har undervisat vid Uppsala universitet, Stockholms universitet, Katolska prästseminariet i Stockholm och arbetar nu som lärare vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Hennes huvudsakliga inriktning är idag världsreligionerna, särskilt judendom och islam, i historisk kontext samt religionens roll i dagens samhälle. Även antiken och dess många religions- och kulturmöten är något som fängslar och fascinerar Hedvig Larsson.

Sessions:
Judit – en stridbar kvinna som försvarade sitt folk
Judits bok är en av de mest spännande av de böcker som skrevs under antiken. Men vem var hon egentligen, denna märkliga kvinna som försvarade sig själv och sitt folk med ett så otroligt stort mod? Berättelsen har inspirerat många, och legat till grund för både filmer, teateruppsättningar och andra konstnärliga uttryck. I boken beskrivs hon som en kvinna som på egen hand går emot en mäktig krigsherre, och mot alla odds besegrar honom. Vi kommer att titta närmare på vad Judit, hjältinnan i Judits bok, egentligen gör och hur detta kan tolkas i ett religionsvetenskapligt och litterärt perspektiv. Läs gärna texten som en förberedelse inför denna session!

Miriam, syster till Moses och Aron – vem är hon?
Miriam finns bredvid sin bror Moses redan då han som spädbarn läggs ut i en korg och guppar iväg på Nilen. Hon har en viktig roll för hans överlevnad och framtid, och hon följer honom också senare i livet. Men vem är hon, denna storasyster som månar om sin lillebror och följer honom på hans livsväg? I berättelserna om Miriam möter vi en kvinna som på olika sätt kan sägas stå upp för sin egen sak och med stor intelligens och handlingskraft visar att hon, liksom sin bror Moses, också kan inta en ledarposition. Vad som också framkommer är att män och kvinnor inte alltid får samma möjligheter, och att de inte behandlas på samma sätt.
Vi kommer att titta närmare på Miriam och se hur hon följer sina bröder, samtidigt som hon går sin egen väg. Kanske vi kan se en tidig kvinnlig ledare i henne?