Ingemar Engstršm, forskningschef vid Psykiatriskt forskningscentrumIngemar Engström är överläkare och professor vid Örebro universitet. Han är ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd.

Session: Omskärelsen ur ett judiskt och medicinskt-etiskt perspektiv

Ett samtal mellan professor Ingemar Engström och rabbin Peter Borenstein. Samtalsledare är Aron Verständig.