P.LebenswerdFödd och uppvuxen i Stockholm, med en osund fascination för språk, speciellt om de talas av judar. Har en mastersexamen i lingvistik från Stockholms universitet och förbereder för närvarande en forskningsplan för en avhandling om hur svenska judar uttrycker sin identitet språkligt. Håller även på att lansera Sveriges första judisk-svenska onlinelexikon.

Session 1: Judiska språk i allmänhet och svenska judars språk i synnerhet

Lika länge som det funnits judisk diaspora har det funnits judiska språk. Nästan överallt där judar bosatt sig – från Baghdad till Brooklyn och Odessa till Casablanca – har lokala judiska ”språkvarianter” uppstått, däribland jiddisch, judezmo/spanyol (även känt som ladino) och judeo-arabiska hör till de vidast kända. Svenska judar är inget undantag. Under våren 2013 genomförde Patric en omfattande enkätstudie (www.surveymonkey.com/s/judisk_svenska) om svenska judars språkbruk som visar att även de talar ”judiskt”. Studien visade också att det finns en rad variabler, exempelvis ålder, kön och religiös identifiering, som påverkar graden av användandet.

I denna session kommer vi utforska vad som särpräglar judiska språk, fördjupa våra kunskaper om deras historiska utveckling, samt placera svenska judars språkbruk i detta sammanhang. Vi kommer inte bara lära oss förstå meningar som: ”Du kan takkeh ta å shleppa dig till den här shiuren”, utan även titta närmare på vad som kopplar detta sätt att prata på till både historiska och samtida judiska språk.