Bo_Albertsson 2Bo kommer från Småland från ett mindre samhälle mellan Värnamo och Gnosjö. En miljö som präglades av småföretagare och frireligiösa församlingar. Han har under studietid och karriär bott och arbetat i Sverige, Storbritannien, USA och Österrike i större svenska och amerikanska företag. Under barnens studie på Hillel Skolan har han suttit i Skolstyrelsen. Han är gift med Pia som är judinna och som kommer från Köpenhamn.

Session: Israel – an Island of Stability in the Middle East

Ambassador Bachman will speak about image and realities in the current Middle East in a session which will also give ample opportunity for questions and discussions. Bo Albertsson is moderating this session.