Samuel NudelSamuel Nudel är skribent och opinionsbildare, med särskild inriktning på judehat och antisemitism. Samuel driver tumblr-bloggen ”judehatet” samt bloggar på sin egens sida och skriver för Svenska Kommittén Mot Antisemitism. Samuel är vinnare av ELSA-priet.

Sessionstitel: Antiesemitismen och konspirationsteorier

Presentatör(er): Samuel Nudel

Sessionsbeskrivning: Konspiracismen mobiliserar aktivister till en påstådd kamp för samhällets svaga mot en påstått mäktig (ofta ”judisk”) ”elit”. En kamp som attraherar många, inte minst unga. Samuel Nudel belyser idéerna och tankefigurerna som varit centrala i antisemitismens idétradition – såväl historiskt som idag.

60 min