Bengt-Göran Löwenthal är medlem i Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige och har deltagit i flera av föreningens studiecirklar i släktforskning. Han har förfäder i många judiska familjer från Tyskland (inklusive Öst-Preussen) och i kristna familjer från Danmark. Många av hans judiska förfäder kom till Sverige omkring 1790 (till Stockholm och Norrköping), medan hans andra judiska förfäder kom hit på 1860-talet (till Stockholm och Göteborg). Han har forskat kring dessa släkter i mer än 50 år och är nu långt tillbaka i de tyska hertigdömenas historia på 1600- och 1700-talen. Bengt-Göran är civilekonom och har arbetat många år som utredningschef i Svenska Bankföreningen.

Session:

På jakt efter tyska förfäder 1650-1800
Bengt-Göran Löwenthal kommer att berätta hur han under många år har forskat kring sin mormors farfars far hovtandläkaren Joel Assur (född 1753 i Bernburg, död 1837 i Stockholm) och kring Assurs intressanta släkt i Tyskland under perioden 1650-1800.  Joel Assur och hans bröder är exempel på hur framåtsträvande judiska ynglingar i Tyskland vid 1700-talets mitt lyckades etablera sig i andra yrken än släktens traditionella köpmansyrke. Vilka ledtrådar har man nytta av när man släktforskar? Vilka dokument finns kvar efter nazisternas förstörelse? Vad har man för hjälp av internet? Vilka problem och fallgropar stöter man på? Vilka kunskaper om judiska traditioner är viktiga för släktforskning? Vad lär man sig om judarnas liv och kultur på 1600- och 1700-talen i Tyskland när man släktforskar?