Benny_RungBenny Rung är 58 år gammal, och flyttade 1976 till Stockholm. Han har varit aktiv i det judiska livet sedan 80 talet, president i SJUF, vice ordf Adat Jeshurun. För tillfället vice ordförande Judiska församlingen Stockholm, styrelseledamot övergripande religiösa ärenden med tonvikt på de traditionella synagogorna. Benny Rung representerar partiet Judisk Samling.

Session 1: Enhetsförsamlingen och dess framtid

Ett panelsamtal mellan de tre partierna om hur församlingen ska utvecklas framåt. Är synagogeföreningar likt de ortodoxa och oberoende minyan framtiden, eller är vi för få judar och borde egentligen samla krafterna? Vad är församlingens uppgift? Vad borde man inte syssla med?