Marina BursteinArbetat som förläggare på Hillelförlaget 1996 – 2011. En av grundarna till Limmud Stockholm. Initierat och genomfört utgivningen av en omarbetad utgåva av Aaron Isaacs memoarer ursprungligen nedtecknade på västjiddiddisch kring sekelskiftet1700/1800. Nyutgåvan gavs ut efter att ha genomgått en grundlig språklig översyn för att bli “läslig” och boken har även försetts med av Aaron Isaac skrivna dikter samt med en förnämlig efterskrift av Mattias Dahlén.

Sessionstitel: Aarons nya land – varför blev det Sverige?

Presentatör(er): Marina Burstein, Anita Santesson

Sessionsbeskrivning: Aaron Isaac kom till Sverige på vinst och förlust 1774.  Han var inte den förste juden som beträdde svensk mark, men han blev den förste som lagligen tilläts vistas här utan att först behöva konvertera till kristendomen.  Han betraktas som anfadern till den svenska judenheten.  Aaron Isaac var en stark personlighet som med envishet, intelligens, pengar och lite tur genomdrev judisk närvaro i Sverige. Han hade en mångbottnad personlighet som fascinerar än idag.

60 min