Isak Nachman är född i Kiryat Motzkin i Israel och är uppvuxen i Lund. Han har genomgått sin rabbinutbildning vid Harry Fishel Institute, en ortodox jeshiva i Jerusalem. Isak Nachman har en fil. mag i pedagogik från Uppsala Universitet. Han har varit studierektor vid judiska Hillelskolan och utöver detta också ämneslärare vid judiska högstadiet på Vasa Real. Isak Nachman är 42 år, gift och har tre barn. Isak är ortodox rabbin i Stockholms judiska församling.

Sessions:

Shomer-Shabat år 2011, tvång eller befrielse?

Konvertering enligt halachan
Är kraven desamma överallt? Så här går det till!