Annika Hernroth-Rothstein är utbildad medievetare och driver den politiska bloggen Truthandiction där hon bland annat skriver om Israel och judisk identitet.  I september 2012 anordnade Annika en manifestation för Israel på Sergels torg.

Session: Att gå från inspiration till manifestation

Annika Hernroth-Rothstein leder en session där hon berättar om inspirationen och arbetet bakom manifestationen för Israel, om reaktioner från allmänheten och utmaningar längs vägen. Det blir ett samtal om hur man kan omsätta idéer i praktiskt arbete och vikten av aktivism för att skapa en stark judisk identitet.