Ricky är profilansvarig för judiska högstadiet på Vasa Real i Stockholm och har arbetat med att undervisa sedan sin ankomst till Sverige. Hon är född i Indien och uppvuxen i England och Israel – en riktig vandrande judinna som har hittat sitt hem i Stockholm. Hon har deltagit i Limmud England 4 gånger och tycker om chavrutas inlärningsstil. Hon har en MA i engelska och comparative religions.

Session:

Chevruta: Ett språk 
Chevruta betyder ”vänskap” eller ”partnerskap”. Det är en djupt traditionell form av judiskt lärande med en partner och med fokus på förändring snarare än kunskap. I par utforskar man texter tillsammans. Dessa kan vara allt från antika texter till modern lärdom, sångtexter och annat.

Metoden används fortfarande av talmudstuderande idag, och chevruta är tillgänglig för människor på olika kunskapsnivåer, samt uppmuntrar uppskattning för en texts flerfaldiga betydelser. Eller som en rabbin utryckte det; ”chevruta eller döden!” (BT Taanit 23a).

Denna chevruta har temat Ett språk. Alla är välkomna att vara med i Limmuds chevrutaprojekt, vare sig de har studerat text tidigare eller inte, och kunskaper i hebreiska är inte nödvändiga.