Jack Spira är läkare och docent i Tumörbiologi. Vid Karolinska Institutet.  Efter studietiden har jag huvudsakligen arbetat inom läkemedelsindustrin både i Sverige och utomlands med forskning och utveckling av nya läkemedel inom flera terapeutiska områden. Denna föreläsning hamnar i gränszonen mellan mina privata intressen för judisk historia och professionella arbete med försök på människa och djur.

Sessionstitel: Informerat samtycke i test av nya medicner. En judisk historia?

Presentatör(er): Jack Spira

Sessionsbeskrivning: Det finns numera ett detaljerat regelverk om hur man inhämtar en försökspersons godkännande för att dennes medverkan i ett försök. I föreläsningen kommer bakgrunden till denna utveckling att belysas, dess koppling till den judiska historien och därmed förståelsen för varför detta är ett centralt begrepp i all klinisk forskning som involverar patienter/försökspersoner.

60 min

Spår: Judiskt liv