Deanne Okret Mannelid är uppvuxen i Stockholm och har intresse för det mesta inom det judiska . Tidigare mångårigt engagemang för Hillelskolan, liksom Glämstas pedagogiska program. hon är sedan tiotal år engagerad för jiddisch genom Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur, och drivande bakom dess årliga nationella jiddischseminarium.

Session:

Tkhines och vakoshes – en bortglömd skatt i kvinnors vardag. Är det dags att väcka den folkliga bönen till liv?

Tkhines är böner på jiddisch skrivna för och oftast av kvinnor från 1600-talet framåt. De utgår från den judiska kvinnans dagliga behov och utgör en viktig informationskälla inom judisk kvinnohistoria. Vi kommer att tita mer på bakgrunden till Tkhines, vad de stod för, varför de var viktiga för den judiska kvinnan och vad de kan säga oss om hennes livssyn. Vi kommer tillsammans att gå igenom en liten tkhine, analysera den och se hur den judiska kvinnans historia och andlighet berör även oss i dag. Vi kommer att märka skillnaden mellan ett manligt och ett kvinnligt förhållningssätt både till den egna tillvaron men även till andra människor och inte minst till Gud, ett förhållningssätt som är betydligt mer modernt än vad man tror. Vem vet vi kanske till och med försöker oss på att skriva en modern tkhine som är skräddarsydd för oss idag.