Embla steiner20 år gammal och uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Embla är sedan 2012 läkarstudent på Karolinska Institutet. Med sin starka passion för forskning gjorde Embla under sommaren 2012 praktik på en forsknings klinik i Tel Aviv. Embla är även aktiv inom många judiska organisationer, Nya Jf, Shana Habad och Glämsta. Embla brinner för det sociala judiska livet och kommer spela en storroll i paneldiskussionen.

Session 1: Är det coolt att vara jude?

Kunskapsförmedlingen mellan generationerna i det judiska folket har traditionellt flytit från de äldre till yngre. Detta är ett tema som ofta förekommer i de judiska skrifterna, ”Ledor vador” brukar det heta. Detta transgenerationella flöde kommer i denna session flyta åt motsatt håll. Här får vi chansen att lyssna på den yngre generationen. Hur ser de sin judiska identitet Vilka förebilder har man? Berättar man på jobbet att man är jude? Kan man bära Davids stjärna på Stureplan? Är det viktigt att gifta sig judiskt? Är Förintelsen en del av identiteten? Vilket ansvar har man för ”am segula” ?