Lars dencik är professor i socialpsykologi, som bland annat forskat i svenska judars levnadsvanor och attityder samt judars upplevelse av antisemitism i dagens Europa.