Präst i Svenska kyrkan, Storkyrkan, Stockholm. Alumni från Paideia

Sessionstitel: Utan hebreiska kan jag inte läsa bibeln som präst

Presentatör(er): Ulf Lindgren

Sessionsbeskrivning: Som kristen präst har jag bibeln som arbetsredskap. Hebreiskans sätt att använda metaforer och bygga upp meningar hjälper mig att hitta Gud i texten. Därför behöver jag ständigt hjälp av judar för att förstå bibeln. Under föreläsningen ger jag exempel på hur hebreiskan får mig som kristen är ett fönster mot det heliga.

45 min

Spår: Text