Fil dr i historia, forskare vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet med inriktning svensk-judisk historia som han också leder en universitetskurs i. Koordinator för det akademiska forskarnätverket ”Judarna i Sverige – en minoritets historia”. Grundade 1997 tillsammans med Maynard Gerber Judiska släktforskningsföreningen i Sverige och var dess första ordförande 1997-2007.

Session: Där vi en gång bodde

Carl Henrik Carlsson berättar om judiskt liv i Suwalki i Polen och den judiska invandringen därifrån till Sverige 1860 – 1920 tillsammans med Thomas Fürth som berättar om judiskt liv i Österike-Ungern med Böhmen under 1800- talet fram till 1938