Allan Scharf, Ronit koerner, Anna Agostson, Suzanne BruchfeldRonit arbetar som storyteller och förskollärare. Hon berättar sagor, legender och livsberättelser. På caféer, museer, kulturcentra, fester samt på barngudstjänster i Stora Synagogan i Stockholm. Hon ger berättarföreställningar som vänder sig till både barn och vuxna. Hennes berättelser är till stor del hämtade från den judiskasagoskatten samt från självupplevda erfarenheter bland annat som israel och judinna i Sverige. Hon undervisar i pedagogik och storytelling vid Waldorfhögskolan i Stockholm, Guangzhou i Kina och Saigon/HCM City Vietnam.

Session 1: Blodsbröder- en chassidisk berättelse och innerlig  sång

“Blodsbröder” av Baal Shem Tov. En chassidisk berättelse om återfödelse och om att läka från det förflutna. Berättelsen vävs samman med chassidiska sånger och andra andliga judiska sånger. Samproduktion mellan berättarduon Chassidah Duo (Ronit Koerner och Anna Agoston) och sång- och musikduon Kavvanah (Suzanne Bruchfeld och Allan Scharf).