En historiker vid Södertörns Högskola som forskar om bland annat den svenska arbetarrörelsen, Sovjetunionen, antisemitism och rasism. Han är medlem i Socialistiska partiet och redaktionsmedlem i tidskriften Tidsignal. Han var under många år chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Internationalen.

Sessionstitel: Bund i Sverige – en bortglömd judisk arbetarrörelse

Presentatör(er): Håkan Blomquist

Sessionsbeskrivning: Under de första åren efter kriget och Förintelsen bildade den icke-sionistiska arbetarrörelsen Bund en organisation i Sverige bland judiska flyktingar från i första hand Polen. Arkivet från verksamheten i Sverige var länge okänt hos YIVO i New York.

60 min

OBS: Denna session spelas in för tv-sändning på utbildningsradion