Cordelia  är fil. dr i historia. 2007 disputerade hon vid  universitetet i Hamburg. Sedan 2009 är hon verksam som postdoc-forskare vid Stockholms universitet. Hennes huvudområde är medeltidshistoria, men hon har även forskat om den tyska extremhögern, särskilt med fokus på genusfrågor samt på sambandet mellan antisemitism och antifeminism.

Session: Relativisering av Förintelsen i popkulturen. En diskussion utifrån antologin “Hitler für alle”

Charlie Chaplins “Diktatorn” är rolig, det är nog de flesta eniga om. Webbsidan med en stor samling “Cats that look like Adolf Hitler” tycker nog många är mer åt det smaklösa hållet. Var går gränsen mellan å ena sidan legitima skämt för att bemästra fasan och sorgen över Förintelsen och nationalsocialismen och å andra sidan en banalisering och relativisering genom slumpmässiga referenser till Förintelsen i populärkulturen? Frågan diskuteras med utgångspunkt i den nyutkomna antologin “Hitler für alle”, som innehåller Hitlerkatter, en klätterklippa som heter “Krematorium” och andra exempel ur den svenska vardagen.