Tomas Fried är en av dem som fått i uppdrag att designa en mezuza till Stockholms Judiska församlings nya hus Bajit.

Sessionstitel: “Mezuzah – vad och varför” 

Presentatör(er): Tomas Fried

Sessionsbeskrivning: Tomas Fried är en av dem som fått i uppdrag att designa en mezuza till Stockholms Judiska församlings nya hus Bajit. Han berättar om budet att sätta upp en mezuza, och om dess bakgrund och traditioner.

60 min

Spår: Text