Miriam Oldenburg, accordionist and pianist, is a freelancer mostly in the genres of klezmer, world music and cabaret. She has participated in storytelling performances and in about 20-theatre and circus productions e g Teater Halland, Stockholm Municipal Theatre, Scenkonst Sörmland, The Swedish Radio Theatre and Cirque du Soleil.

Sessionstitel: Lomir ale zingn –  Jiddisch-sing-along

Presentatör(er): Anne Kalmering och Miriam Oldenburg

45 min

Spår: Jiddisch, Kultur, Praktisk session

 

Sessionstitel: I döda jiddischpoeters sällskap

Presentatör(er): Beila Engelhardt, Anne Kalmering, Miriam Oldenburg, Semmy Stahlhammer

Sessionsbeskrivning: I döda jiddischpoeters sällskap – En session med ord och musik som för en stund gör dem levande. Den moderna poesin på jiddisch nådde sin höjdpunkt under en kort period mellan de två världskrigen med hundratals manliga och kvinnliga poeter. Idag är det få som kan läsa deras dikter eftersom inte många kan jiddisch och mycket lite är översatt till något annat språk. Bara enstaka dikter finns på svenska. En del av poesin har tonsatts och fått en större spridning den vägen. Sessionen “I döda jiddischpoeters sällskap” innehåller diktläsning, sång och musik med poesi av nästan bortglömda poeter från Ryssland, Östeuropa, USA och Israel som t.ex. Anna Margolin, Abraham Sutzkever och Celia Dropkin. Texterna till dikterna och sångerna på jiddisch kommer också att läsas och finnas på svenska och varje poet kommer att få en kort introduktion.

45 min

Spår: Jiddisch/Kultur