Yael Fried är född och mestadels uppvuxen i Stockholm. Hon har en fil. kand i judaistik från Lunds universitet, samt en MA i judisk kultur och historia från Hebreiska universitetet i Jerusalem. Hon arbetar på Judiska Museet i Stockholm.

Session: Chevruta – de fyra elementen

Chevruta betyder ”vänskap” eller ”partnerskap”. Det är en djupt traditionell form av judiskt lärande med en partner och med fokus på förändring snarare än kunskap. I par utforskar man texter tillsammans. Dessa kan vara allt från antika texter till modern lärdom, sångtexter och annat.

Metoden används fortfarande av talmudstuderande idag, och chevruta är tillgänglig för människor på olika kunskapsnivåer, samt uppmuntrar uppskattning för en texts flerfaldiga betydelser. Eller som en rabbin utryckte det; ”chevruta eller döden!” (BT Taanit 23a).

Denna chevruta har temat de fyra elementen. Alla är välkomna att vara med i Limmuds chevrutaprojekt, vare sig de har studerat text tidigare eller inte, och kunskaper i hebreiska är inte nödvändiga.