Fredrik-SieradzkiFredrik Sieradzki, 49 år, är född och uppvuxen i en traditionell judisk familj I Malmö och var som barn och ungdom aktiv I B’nei Akiva. Han bodde också två år i sin ungdom på en religiös kibbutz I Israel. Efter 12 år i Stockholm där han bland annat arbetade ekonomijournalist, återvände Fredrik 2003 till Malmö tillsamman med sin hustru och två barn. Han började engagera sig judiskt och kände ett behov av att församlingen behövde reagera på den växande antisemitismen. Han var i nästan fyra år ordförande i
församlingens informationsnämnd och har som en av dess talespersoner intervjuats av hundratals medier
från Los Angeles till Moskva om läget för judarna I Malmö. Fredrik var också med och startade kippavandringarna efter lördagsgudstjänsterna I Malmö Synagoga i Malmö för snart ett år sedan.
Fredrik är en engagerad debattör I ämnet antisemitism. Han arbetar också som redaktör för Sveriges Jiddischförbunds webbsajt och hoppar in som förbedjare för den Egalitära Synagogan i Malmö. Fredrik är utbildad ekonom och har tidigare arbetat som ekonomijournalist. Han arbetar idag som seniorkonsult på PR byrån Wirtén PR & Kommunikation i Malmö.

Session 1: Är det dags att sluta huka sig? 

Gruppdiskussion. Församlingarna brottas med ett vikande medlemsantal. Omkring 60% av de svenska judarna väljer att stå utanför organiserad judendom. Är detta ett problem? Och i sådant fall hur erbjuder man en meningsfull organiserad gemenskap för den alltmer brokiga skaran svenska judar? Hur påverkar detta Stockholm som står inför att rekrytera tre religiösa ledare och lärare.

Medverkande: Annika Hernroth Rothstein, Fredrik Sieradzki